Ankietowanie i wiesz co dalej

Prowadząc biznes warto wiedzieć, że badanie rynku pozwala na zmniejszenie ryzyka porażki, a także ochronę przed zbędnymi kosztami. W jaki sposób? Wyobraźmy sobie, że przychodząc do lekarza bez badania i rozpoznania otrzymujemy receptę na leki. Kto z was wolałby jednak zostać zapytany o dolegliwości?

Lekarze na szczęście nie praktykują takich metod. Z firmami bywa inaczej. Nawet najdłuższy staż i doświadczenie nie powinno być laurem, na którym spoczywają przedsiębiorcy.

Mówią, że kto pyta nie błądzi.

I z tym twierdzeniem trudno się nie zgodzić. Naszym zdaniem jednym ze skuteczniejszych narzędzi do badania rynku są ankiety. To rodzaj obiektywnej rozmowy z potencjalnym odbiorcą. Sam konsument mówi jasno o tym, czego oczekuje od rynku. Swobodnie decyduje jakie produkty czy usługi znajdą się w jego koszyku. Co więcej, wyraźnie informuje co warto ulepszyć, aby produkt zyskał na popularności.

Od czego zacząć…?

Aby ankieta była skuteczna, należy zwrócić uwagę na jej konstrukcję. Na początku warto zastanowić się nad jej celem. O co chcemy zapytać naszych odbiorców? Jakie są główne założenia ankiety?

Dla przykładu – zanim nasz klient wprowadził na rynek nowy rodzaj produktu, poddał go badaniu ankietowemu. Na ściśle określonej grupie wspólnie sprawdzaliśmy trafność założeń projektu. W ten sposób dowiedzieliśmy się czy konsumenci kupią produkt, czego od niego oczekują, a także co sądzą m.in. o smaku czy opakowaniu.

Warto mieć na uwadze cele każdego z pytań. Forma poszczególnych pytań będzie determinowała wyniki ankiety. Należy zatem unikać pytań, które sugerują odpowiedź lub odpowiedź brzmi tak lub nie. Błędnie lub zbyt ogólnie sformułowane pytania wpływa na wnioski, a czasem nawet obiektywność opinii.

Czas na pytania

Pytania powinny mieć możliwie najprostszą konstrukcję. Po pierwsze, w jednym pytaniu należy pytać o wyłącznie jedną rzecz. Po drugie, pytania nie mogą sugerować odpowiedzi. Po trzecie – warto pamięć o otwartych pytaniach. Pozwalają na swobodną wypowiedź i precyzują ankietę. Po czwarte ( i najważniejsze), ankieta zawsze powinna być możliwie najkrótsza. Z naszych obserwacji wynika, że większość osób która otrzymuje do ręki ankietę najpierw sprawdza jej długość. Nie każdy może pozwolić sobie na poświęcenie więcej niż 10 min. na uzupełnianie kwestionariusza.

Miejsce w sieci

Umieszczanie ankiet wszędzie gdzie to możliwe w gruncie rzeczy nie przyniesie pożądanego efektu. Przed publikacją należy zastanowić się, kto jest jej odbiorcą. Wystarczy zastanowić się jaki krąg preferencji konsumenckich ma nasza grupa docelowa i w takich przestrzeniach umieszczać badanie. Konsumenci wybierają intuicyjnie. Należy przyjrzeć się po co sięgają w pierwszej kolejności! To tu generuje się sprzedaż i powstają decyzje zakupowe.

Czas na odpowiedzi

Od samego początku badania należy uważnie obserwować odpowiedzi. Kiedy otrzymujemy pierwszy feedback może okazać się, że informacje zwrotne zupełnie mijają się z zadanymi pytaniami. To znak, że zostały źle sformułowane. To również szansa, aby w szybki sposób poprawić istniejący kwestionariusz.

Wnioski?

Po zakończeniu badania czas przyjrzeć się odpowiedziom. Te zgodne z założeniami, stanowią doskonałą wskazówkę do dalszych działań. Jeśli są danymi ilościowymi wystarczy podstawowa wiedza matematyczna i rachunek gotowy. Jeśli zaś są to badania jakościowe warto przygotować tabele i wykresy. Pozwolą łatwiej zinterpretować wnioski.

2019-01-09T10:52:16+00:00